Семинар „EVS Turn ON“, Португалия, 5-12.10.2017г.

Търсят се младежки работници за семинар в Португалия, на тема „EVS Turn ON“

място на провеждане Място: Алгарве, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 5-12.10.2017г.

Организатор: ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento

 Профил на участниците: младежки работници, ментори, младежки работници

Събитие, свързано с ЕДС, насочено към управлението на качеството на проектите за ЕДС. Целта е да се създаде пространство, в което персоналът за подкрепа на ЕДС да изследва, да споделя, да отразява, да практикува и да научава как да прилага качествени проекти по ЕДС, като използва пълния потенциал на възможностите.

Семинарът ще осигури място за обмен на добри практики, успешни истории, опит в обучението на организациите, които работят с доброволци от ЕДС.
Събирайки успешните истории и показвайки въздействието, което са постигнали проектите, целта е да се вдъхновят участниците в проектите за ЕДС, както и да се подобри качеството на учене в бъдещите проекти по ЕДС.

Целите на семинара са:
– създаване на пространство за обмен на практики, идеи, процедури, истории, свързани с ЕДС;
– създаване на електронна брошура с успешни материали, популяризиращи ЕДС, но и вдъхновение за бъдещи качествени проекти, наречени „Магията на ЕДС“;
– място за създаване на партньорства в рамките на ЕДС;
– овластяване чрез анализ на възможностите, предоставени от ЕДС в рамките на обучението и обслужването.

Целевата група от участници са хора, които имат опит с проекти по ЕДС, в ролята на координатори (отговорни за проектите), наставлявани, супервайзори (учители / лица, работещи по задачи) или бивши доброволци на ЕДС.
Желаещи и ангажирани да участват в 100% от програмата на дейностите и ангажирани да бъдат активни в дейностите преди (контакт и онлайн запознаване) и след събитието (дългосрочна оценка и обратна връзка). „С

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

Поемат се разходите по настаняване, разходите за храна,  а пътниза разходи за България се възвръщат до 360€.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 август 2017 г.

За контакт: Carlos Reis

E-Mail: carlos.reis@ecos.pt

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към организаторите.