Стартира Програма „Култура“ на Столична община

Кандидатствай по Програма „Култура“ за 2018г.

Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., в съдържателния обхват на Столична програма „Култура“ и тази година е включен специален приоритет, а именно: СОФИЯ – ГРАД-ДОМАКИН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г., със следните цели:

• Представяне на културата и традициите на България по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, създавайки положителен образ за страната в европейски контекст и дълготраен интерес към нейните ценности за българската и за чуждестранна публика.

• Насърчаване на европейското измерение в културния живот, пресъздаване на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда. Поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и подчертаващи богатството на културното многообразие в Европа.

период на провеждане  Период на провеждане: от 17 юли 2017 г. до 11 септември 2017 г. 

Организатор: Столична община

 Повече информация може да намерите тук.

Столична програма „Култура“ 2018 – Презентация

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ –https://kultura.sofia.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2017 г.

 Източник: Стилична община