Стартира Програма „Култура“ на Столична община

Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., в съдържателния обхват на Столична програма „Култура“ и тази година е включен специален приоритет, а именно: СОФИЯ – ГРАД-ДОМАКИН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г., със следните цели:

  • Представяне на културата и традициите на България по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, създавайки положителен образ за страната в европейски контекст и дълготраен интерес към нейните ценности за българската и за чуждестранна публика.
  • Насърчаване на европейското измерение в културния живот, пресъздаване на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда. Поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и подчертаващи богатството на културното многообразие в Европа.

 Подробна информация за условията и допустимостта на кандидатите може да намерите тук и в презентацията.

 Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2017 г.

 Източник: Столична община