Стажант „Връзки с обществеността“

Фондация „За Нашите Деца” обявява позиция за стажант „Връзки с обществеността“

период на провеждане  Период на провеждане: 3 месеца и може да бъде заплатен през Студентски практики. Одобрените лица ще сключат договор за стаж с Фондация за Нашите деца.

Фондация „За Нашите Деца” вече 24 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Тяхната цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепят биологичните им семейства, осигуряват различни видове специализирана терапия, обучават и съдействат на професионални приемни семейства, изградили са Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

Изисквания към кандидатите:

Стажантската ни програма е подходяща за младежи, които:

– са студенти в специалност „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни;
– имат желание да подкрепят важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения.
– искат да опознаят културата в една от най-големите неправителствени организации в България.

Като част от екипа, стажантът ще има възможност да:

– изготвя и превежда информативни, въздействащи и емоционални текстове за сайта на фондацията;
– участва в подготовката и реализирането на  събития и кампании;
– популяризира работата и каузите на фондацията чрез собствения си принос за тях;
– предложи иновативни методи за фондонабиране;

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпрати CV на имейл адрес hr@detebg.org и кратка мотивация.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 август 2017 г.

За контакт: hr@detebg.org

 Източник: Фондация „За Нашите Деца”