Участвайте в еко-проект „Малкото е повече!” в Сандански, 1 август – 15 октомври 2017 г.

Развийте лидерските си умения като участвате активно в процеса на местно развитие.

място на провеждане Място: Сандански

период на провеждане  Период на провеждане:  1 август – 15 октомври 2017 г.

Организатор: Балкански Младежки Фестивал

 Изисквания към кандидатите:
За участие в проекта могат да кандидатстват всички младежи на възраст до 30 години.
Ако сте непълнолетен, трябва да представите декларация за информирано съгласие от родител/ настойник.

Кандидатствайте за участие в проекта, само ако сте сигурни, че ще участвате активно в проекта, включително и периода на подготовка: обучителен семинар на 5 и 6 август и практически тренинг, на 12 и 13 август. Обученията ще се проведат в хотел, в близост до гр. Сандански, като са осигурени нощувки, храна, кафе паузи, материали и лектори

Информация за проекта

Развийте творческия си потенциал, подобрете комуникативните, организационни и езикови си компетенции, умения за работа в екип и умения за работа с медии като участвате в обучителен семинар (5 и 6 август) и практически тренинг (12 и 13 август), които ще допринесат за вашето личностно развитие. Заедно с ваши връстници от страната и чужбина и представители на местните власти, бизнес и медии ще планирате и осъществите обществена кампания за повишаване на осведомеността на гражданите по отношение на устойчивото развитие и по-конкретно с ползата от разделното събиране на възобновими отпадъци.

В рамките на проекта ще бъде осъществена рекламна кампания в Интернет, ще участвате в изготвяне на мултимедийни презентации, рекламни материали, онлайн фото изложба и кратък видео клип за проекта. В рамките на кампанията в Сандански, съвместно с европейските доброволци на 22-то издание на Балкански младежки фестивал от 6 страни (Италия, Латвия, Македония, Испания, Полша,и Турция), ще бъдат организирани атрактивни и запомнящи се публични прояви: еко-хепънинг „Less is more“ за ползата от разделното събиране и рециклиране на възобновимите отпадъци; флашмоб за популяризиране на основните приоритети и принципи на устойчивото развитие, работилници за усвояване на техники за рисуване с естествени материали, а заедно с младежите от Дневен цантър Св. Неделя – Санаднски и Дневен център – с. Ласкарево, ще бъдар изработени полезни предмети от отпадъци. Публичните прояви ще бъдат излъчвани онлайн.

Резултатите от проекта ще бъдат популяризирани в Интернет и на местно ниво. Проектът ще подпомогне създаването на трайни и ефективни връзки между местната власт и младежките лидери, за популяризиране и надграждане на постигнатите резултати, с активното участие на младите хора

 За да кандидатствате, попълнете формуляра за участие и го изпратете на lessismore.sandanski@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 юли 2017 г.

 Източник