8-месечен ЕДС проект “SAY YES FOR EVS!” в Кипър

Търси се един доброволец за 8-месечен проект в Кипър, който е пряко свързан с креативността, културата и здравослновния начин на живот.

място на провеждане Място: Avgorou, Кипър

период на провеждане Продължителност на проекта: 8 месеца

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Проектът се състои от 3 главни теми:

  • Креативност и култура
  • Здраве и добра форма
  • Здравословен начин на живот – активно остаряване

Целта на проекта е да даде възможност на общо 8 млади доброволци от различни държави да участват активно във всички дейности на организацията. По този начин те ще промотират мултикултурализма, борбата с расизма и половата дискриминация, религията, културата, нацията и т.н. Със своята интеграция и прионщяването към местното обществото доброволците ще спомогнат за развиването на духа на солидарност между младите хора, а обменът на култури в областта ще се засили. Доброволецът ще работи по различни проекти с бебете, деца и възрастни, като по този начин ще се подобрява техният начин на живот. Добровлците ще могат да участват в организацията и изпълнението на спортните дейности, както и на други събития на организацията и техните партньори (семинари и събития относно осведомеността на общността). На доброволците ще бъде предоставено и поле за изява, като ще могат да поемат инициатива и планират нови проекти. По време на проекта ще се използват множество от методите на неформалното обучение, което е един от основните принципи на ЕДС.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2017 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.