Анкета на Български младежки делегати към ООН 2017-2018

Включете се в анкетата на Български младежки делегати към ООН 2017-2018

Целта на българските младежки делегати към ООН е да бъде връзката между младите хора, институциите в България и Организацията на Обединените нации и да представлява младежите – техните мнения, идеи, нужди.

Споделете мнението си по въпроси, свързани с живота на младите хора в България, за да бъдат представени пред Третия комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази есен.

Анкетата е анонимна, а резултатите от нея ще бъдат използвани единствено за целите на Програмата „Български младежки делегати към ООН“.

Попълването на анкетата няма да отнеме повече от 5 минути.