ЕДС проект в Португалия “Strengthen the Bond of Inclusion”

Този стратегически ЕДС проект поставя фокуса върху промотирането на социалното включване в сферата на образованието и здравеопазването.

място на провеждане Място: Лисабон, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 9 месеца – октомври 2017 г.- юни 2018 г.

Изпращаща организация: СиВиЕс – България

 

Координираща организация на проекта е ROTA JOVEM (www.rotajovem.com ), а приемаща – A.L.E.M., чийто офис се намира в Escola Secundаria Marques de Pombal в Белем, Лисабон.

Проектът ще предостави възможност на доброволците да работят в междукултуран среда с деца, като се включват активно в тяхното образование, а заедно с това и в живота на местната общност. Дейностите ще се реализират посредством сътрудничество с доброволци, учители и екипа на A.L.E.M в различни институции/ училища, социални и здравни центрове/ и ще са организирани по начин, който развива практическите умения на доброволците за работа с деца, тяхното ангажиране. Ще се набляга на четенето и неговата роля за превенция на ранното напускане на училище, промотиране на социалното включване и активното гражданство, развитието на креативността и уменията за изразяване чрез арт методи. Доброволците ще могат да представят своята култура, език, традиции, национална кухня, традиционни игри, музика и танци и по този начин да предизвикат интереса на учениците към чуждестранните култури и многообразието.

 Профил на кандидатите

Идеалният кандидат, който би допринесъл за успешното развитие на проекта трябва да има/притежава:

– силна мотивация да се включи в дейностите и да допринесе със своя опит и идеи

– интерес към литературата и четенето, музиката, танците и изкуствата

– желание за работа с деца в неравностойно положение и специални потребности

– желание за работа с лица с физически и/или психически увреждания

– позитивно отношение към културното многообразие и лични ценности, свързани с анти-расизъм и равенство.

– гъвкавост и да е широко скроена личност

– основни познания по португалски или силна мотивация да научи езика

– артистични и/или музикални умения/ не са задължителни, но биха били плюс/.

Детайлна инфоrмация за партньорските организации, дейностите, практическите аспекти по настаняване, организиране на работата и очакванията към кандидата можеш да намериш в инфо пакета на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра като го запазите с името си и името на проекта (например: MariaPetrova_alem) и го изпратите на: evs.host@rotajovem.com. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2017 г.

 За контакт: evs.host@rotajovem.com или longterm@cvs-bg.org

 Източник: СиВиЕс – България