ХII Национален конкурс “Морето, морето, морето“ за литературно творчество и визуални компютърни изкуства – Варна, 2017

Участвай в конкурса с презентация или стихотворение.

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО (поезия и проза):

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, школи, клубове и др., както и българските деца, живеещи в чужбина, в три възрастови групи. Конкурсът е индивидуален.

РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА:

– ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от цялата страна от І-ви до VІІ-ми клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина, в две възрастови групи. Конкурсът е индивидуален. Рисунките се изработват в програма по избор. Формат на рисунката – JPG, до 2 броя на участник.

– ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от VІIІ-ми до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина, в две възрастови групи. Конкурсът е индивидуален. Презентациите се изработват в програма по избор. Минимален брой слайдове – 10.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, обърнете внимание на специалните изискавания тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 ноември 2017 г.

 Източник: Варна Бизнес Консулт Клъстер