Исторически конкурс за ученици „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим”

Конкурсът е по национална история и обект на изследване могат да бъдат семейни и родови истории от времето на комунистическия режим, но в контекста на българската история

Организатор: Фондация „Ценности”

Официално стартира Десетият национален исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим”, организиран от фондация „Ценности” под патронажа на министъра на образованието и науката.

Конкурсът е по национална история и обект на изследване могат да бъдат семейни и родови истории от времето на комунистическия режим, но в контекста на българската история

 Условия за  участие:

 • Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
 • Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
 • Конкурсната работа може да бъде:
  – писмена: с обем между 10 и 50 страници;
  – визуална: филм (с продължителност не по-малко от 20 минути);
  – електронна: интернет-страница, блог и др.
 • Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.
 • Наградите на победителите ще бъдат връчени през декември 2017 година

Награди

 • Една първа 700 лв.
 • Две втори по 400 лв.
 • Три трети по 300 лв.
 • Четири награди за научно ръководство по 150 лв.
 • Всички отличени от журито участници ще получат ГРАМОТИ за участие в конкурса.
 • На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY.

 За да участвате, изпратете разработката си (на хартиен или електронен носител) заедно с попълнен формуляр на адрес: София 1000, п.к. 1302.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04, values_nik@abv.bg или www.values.bg/