Конкурс за стипендия за професионално развитие „Хюбърт Хъмфри” за академичната 2018 – 2019 година

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия за професионално развитие „Хюбърт Хъмфри” (10 месеца) за академичната 2018- 2019 г.

период на провеждане  Продължителност: 10 месеца

Стойност: до 30  000 долара, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка

Профил: програмата е предназначена за професионалисти, заемащи ръководни или експертни длъжности в държавния, неправителствения и частния сектор.

Изисквания за участие в конкурса

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
  • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
  • защитена бакалавърска степен;
  • минимум 5 години стаж по специалността;
  • добро здравословно състояние и възраст под 50 години.

Области на специализация: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие; финанси и банково дело.

Брой: 1-3 номинации от България на година; финалният избор зависи от американската селекционна комисия.

Приемащи институции: американски университети, посочени от програмата в САЩ, американски обществени, професионални и държавни институции в зависимост от интереса на кандидата.

  Информация за програмата и брошура

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. Всички необходими документи за кандидатстване ще намерите на същото място.

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на документи: 1 септември 2017 г.

Лице за контакти: Мария Костова, Програмен координатор за стипендианти от България, тел: (02) 980 8212, mail: mkostova@fulbright.bg;  Skype: fulbright.bulgaria; 

Приемно време: 14- 16 ч. всеки работен ден
Българо-американска комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ” – Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5

 Източник: НПО Портал