Младежки обмен „Media and Me“ в Унгария, 26.08 – 3.09.2017 г.

Проектът „Media and Me“ ще бъде на тема медиите и младите хора – влиянието на различните медии върху тях, включително на интернет, социалните мрежи, рекламите, телевизията.

място на провеждане Място: Létavértes, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 26 август – 3 септември 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Професионален форум за образованието“

Проектът „Media and Me“ ще бъде на тема медиите и младите хора – влиянието на различните медии върху тях, включително на интернет, социалните мрежи, рекламите, телевизията. Уъркшопите ще бъдат интерактивни и ще насърчават споделянето на опит и идеи, междукултурния диалог и запознаването в дълбочина с проблематиката.

 Профил на участниците: 6 младежи между 18 и 25 години и един лидер на групата над 18 г. (без горна граница)

Участници в проекта ще са младежи от България, Унгария, Полша, Италия и Испания.

100% от разходите за храна и настаняване се поемат по програмата, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек). Има възможност да се пътува организирано с няколко коли от България директно до мястото на проекта, с транспортна фирма.

 Такса за участие: 20 евро

 За да кандидатствате, пишете на juliajurieva@yahoo.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 Източник: Сдружение „Професионален форум за образованието“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.