Младежки обмен „Youth: the new engine of Europe“ във Великобритания, 25.09 – 6.10.2017 г.

Обменът ще повиши информираността на младежите относно активното гражданство

място на провеждане Място: Грейт Ярмут, Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 25 септември – 6 октомври 2017 г.

Изпращаща организация: Асоциация Walktogether

Участниците ще учат, ще обсъдят и анализират различни теми, свързани с повишаване на информираността на младите хора по политически въпроси, ще намерят начини да се увеличи желанието на гражданите да участват активно в политическия живот на тяхната страна. Част от тях са:

  • Ползите от гражданството в различните страни и правата на човека;
  • Парламентът като законодателен орган, неговите основни функции и роля в съвременния модел на държавно управление;
  • Тематични вечери за познаване на законодателните органи в различни европейски страни, различни форми и видове управление;
  • Страна на мечтите;
  • Гласуването е начинът за участие в политическия живот на страната и Европа;
  • Младежки парламент и местни политици относно важни теми и тенденции;
  • Младежки активизъм при избори;
  • Как да се популяризират идеите за ангажиране на младите хора и гражданите като цяло в политическата дейност;
  • Активни граждани на ЕС, силна Европа и доверие в бъдещето и много други важни въпроси, свързани с по-подробното включване на гражданите в политиката.

 Профил на участниците: 6 момичета и 6 момчета на възраст от 18 – 30 години и 3 опитни лидери без ограничение на възрастта.

 Подробна информация може да разгледате в Инфо пака

 Такса за участие: 40 евро

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на walktogetherbulgaria@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 август 2017 г.

 Източник: Асоциация Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.