Обучение „We CAN“ в Бад Лаер, Германия, 15 – 23 октомври 2017 г.

място на провеждане Място: Бад Лаер, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 23 октомври 2017 г.

Изпращаща организация: Глобално обединение за иновации, развитие и образование

 Профил на участниците: възраст над 18 години

Страни участници : Германия – домакин, България, Гърция, Португалия, Словакия, Италия

За проекта

Проектът ще събере младежите, които участват във формално и неформално образование, да развият своите лични и професионални умения  и да им предостави методология, която дава възможност на младите хора да говорят срещу тормоза и насилие и подкрепят младежите с по-малко възможности чрез включване и участие в социални, културни и образователни дейности.

Цели

  • Да развива знания и разбиране за причините и последствията от тормоза и междуличностното насилие;
  • Да се ​​насърчи програмата „Еразъм +“ като инструмент за засилване на интеграцията на младите хора с по-малко възможности;
  • осигуряване на пространство, където участниците могат да научат добри практики на проекти за социално приобщаване, осъществени в рамките на програмата „Еразмус +“;
  • Разработване на нови инструменти и методи, иновативни подходи, които дават възможност на младите хора да говорят срещу тормоза и насилието и да намерят решения – чрез осъзнаване, прозрение и действие;
  • Да се ​​стартират нови проекти за междусекторно сътрудничество – училища, семейства и младежки организации;
  • Създаване на нов онлайн инструментариум: Stand By

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 270 евро на човек.

 Такса за участие: 50 евро

 За да кандидатствате, изпратете CV на английски или български език със снимка + кратка мотивация на guide@guidebg.net

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 август 2017 г., 17:00 часа. За по-добра филтрация напишете като тема за имейл: „Обмен Германия“

 За контакт: guide@guidebg.net

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.