Обучителен семинар „Living together in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe“ в Германия, 13-22 октомври 2017 г.

По време на семинара ще се обсъжда междукултурната и международна младежка работа, както и значението на активното европейско гражданство.

място на провеждане Място: Бад Бевензен, Германия (Gustav Stresemann Institut)

период на провеждане Период на провеждане: 13-22 октомври 2017 г.

 Профил на участниците:

  • с опит в младежките обмени или с желание да придобият такъв

Общо 35 участницни от 8 европейски страни ще имат възможността да си партнират относно бъдещи проекти на младежки обмени, които се фокусират върху активното участие в демокрацията на европейско ниво. Ще бъдат обсъждани различни методи за междукултурно учене и ефективна работа с младежи.

Чрез различни игри и упражнения участниците ще увеличат своята междултурна компетентност, като те ще могат да изпробват различни методи на преподаване, които след това успешно да приложат в своята работа. Една от главните цели на проекта е да се даде по-голяма възможност на младите хора от малцинствен или миграционен произход да участват акитвно в межддународния обмен и европейската младежка политика. Така участниците ще се сблъскат с предизвикателства и ще имат задача да търсят техните решения, за да спомогнат в изграждането да разнообразна и обединена Европа.

 Програмата на семинара може да намерите тук.

 Има такса за участие в размер от 100 Евро, която покрива настаняването, храната и всички разходи по семинара. Транспортните разходи се възстановяват на 100% до 275 Евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 август 2017 г.

 За контакт: Gabriele Wiemeyer

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучителния семинар. За повече информация се обърнете към посочените контакти.