Процедура за финансиране на проекти по ключово направление „Варна на картата“

Открита е процедура за подаване на проектни предложения по ново ключово направление от програма „Варна – Европейска младежка столица”

Ключово направление „Варна на картата“ има за цел международното позициониране на града ни чрез изграждане на устойчиви партньорства и сътрудничество с европейските институции. Това може да стане като:

  • събития от програмата „Варна – Европейска младежка столица 2017“ „излязат“ от България, за да обхванат цяла Европа;
  • се засилят партньорствата между организации, младежи и неформални групи от Варна и бивши и бъдещи ЕМС и побратимени градове;
  • се създаде и обучи мрежа от “посланици” на Варна в други Европейски градове;
  • се представят проекти, които са част от програмата на „Варна – Европейска младежка столица 2017“ в международни изложения, конференции, състезания и хакатони и др.

Повече информация за това ключово направление може да бъде открита в насоките за кандидатстване, достъпни на онлайн платформата за подаване на проектни предложения –https://organisation.varna2017.bg/bg

 Кандидатстване: Документи могат да бъдат подадени онлайн или в офиса на „Варна – Европейска младежка столица”, който се намира на бул. „Цар Освободител” №27, в сградата на Младежки дом, стая 7.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17:00 ч.,  20 август 2017 г.

 Източник: НПО Портал