Стани доброволец в Леон, Испания 01.10.2017-01.08.2018

Asociación Auryn набира българи за доброволчество в Испания.

място на провеждане Място: Леон, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 01.10.2017 – 01.08.2018 г.

Организатор: Asociación Auryn

 Профил на участниците: младежи на възраст от  18 до 30 г.

 Asociación Auryn e организация, която предоставя социални услуги за младите хора и техните семейства. Te предоставят високо обслужване на образованието и дейностите за свободното време, вдъхновени от Дон Боско и въз основа на правата на човека и децата. Те вярват в значението на междукултурните, човешките права и екологията.

 Повече информация може да намерите тук.

Доброволецът ще споделя апартамент с други хора, които правят своите EVS също. Този дом ще се осигури от Asociación AURYN, както пари за храна и лични нужди.

 За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на auryneurope@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: auryneurope@gmail.com

 Източник: AURYN EUROPE