Стажантска програма в „За Нашите Деца“ – Проекти, Човешки ресурси, Организационно развитие, Публична администрация

Фондация „За нашите деца“ мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново.

Фондация „За Нашите Деца“ е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете“ и работи в България в последните почти 25 години. Фондацищта работи за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейна среда.

Фондация „За Нашите Деца“ предлага стажове в следните направления:

 • Проекти
 • Човешки ресурси
 • Организационно развитие
 • Публична администрация

Прочетете по-долу изискванията и условията за работа по време на стажа за всяка позиция.

За да кандидатствате по обявите, изпратете CV  на hr@detebg.org.

 За повече информация: 0888 699 482 – Ива Бранска


Стажант „Проекти“

място на провеждане Място:  София. Дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center.

период на провеждане  Продължителност: Стажът продължава 3 месеца и Работното време е гъвкаво и има опция за съчетаване на графика с ангажиментите и заетостта на студента.

Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката.

Ще участвате в дейности свързани с:
– проучване на добри практики 
– обработка на сурови данни
– подготовка на анализи
– поддържане на бази данни
– превод на документи от английски на български език
Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

  Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки“, „Социални дейности“, „Здравеопазване“ или сходни направления;
 • Умения за анализ
 • Умения за планиране и организиране
 • Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)
 • Желание за развитие на професионалните знания и умения
 • Умение за самостоятелна и екипна работа
 • Добро ниво на английски език

 Повече информация може да намерите тук.

 Стажът може да бъде заплатен през „Студентски практики“ и продължава три месеца. След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 август 2017 г.


Стажант „Човешки ресурси“

място на провеждане Място: Дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center

период на провеждане Продължителност: Стажът продължава 3 месеца. Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта в университета на студента.

Ще участвате в:
– ще бъдете включен във всички етапи от подбора на служители
– ще имате възможност да се запознаете със специализиран софтуер – CRM система
– ще вземете участие в процес на атестация на служителите
– ще вземете участие в процес на организиране и провеждане на обучения

Ще имате възможност да придобиете знания и умения за работа с:
– Практикуване на придобитите знания 
– Умения за работа с CRM система и офис пакет
– Практически опит в процесите по подбор, обучение и атестиране на служители
– Умения за работа в екип и като част от организационна структура

 Изисквания:

 • Студент (Бакалавър, Магистър) в специалности: „Управление на човешките ресурси“, „Психология“, „Администрация и управление“ или сходни направления;
 • Комуникационни и организационни умения;
 • Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)

 Повече информация може да намерите тук.

 Стажът може да бъде заплатен през „Студентски практики“.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 август 2017 г.


Стажант „Организационно развитие“

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност: 3 месеца

В рамките на стажа ще участвате в процесите по:
1. Развитие на стажантска и доброволческа програма
2. Обгрижване на колеги и партньори (включително и дипломатически партньори)
3. Подготовка на анализи
4. Административни дейности и следене на законодателство

Ще имате възможност да придобиете знания и умения за работа с:
– Практикуване на придобитите знания
– Умения за работа с административни системи
– Умения за работа в екип и като част от организационна структура

 Изисквния към кандидатите:

 •  Комуникативни умения и работа в екип
 • Умения за координиране и организиране
 • Аналитични умения;
 • Добра компютърна грамотност и английски език

 Повече информация може да намерите тук.

Стажът може да бъде заплатен през „Студентски практики“

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 август 2017 г.


Стажант „Публична администрация“

място на провеждане Място: Център за обществена подкрепа „Света София“, София, ул. Гюешево No 21.

период на провеждане  Продължителност: 3 месеца; Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта на стажанта.

Ще участвате в:

– поддържане на база данни, свързана с работата на центъра
– следене на нормативна база
– административното обслужване на офиса
– посрещане на гости и посетители
– координация на графици
– приемане и пренасочване на обаждания
– логистична подкрепа при организиране на вътрешни събития

Ще имате възможност да придобиете знания и умения за работа с:
– Практикуване на придобитите знания
– Умения за работа с административни системи
– Умения за работа в екип и като част от организационна структура

 Изисквания към кандидатите:

 • Студент (Бакалавър, Магистър) в специалности: „Администрация и управление“, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ или сходни направления;
 • Комуникационни и организационни умения
 • Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)
 • Аналитично мислене
 • Желание за развитие на професионалните знания и умения
 • Умение за самостоятелна и екипна работа

 Повече информация може да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 август 2017 г.

 

 Източник: НПО Портал