Стипендии за изучаване на съвременен гръцки език

Държавната фондация за стипендии от Министерство на образованието, научните изследвания и религиите на Република Гърция отпуска 50 стипендии за чужденци от цял свят за участие в курсове за изучаване на съвременен гръцки език и култура.

 

период на провеждане  Курсовете ще се проведат в периода октомври 2017 – май 2018 година в един от следните университети: Атински, Солунски, Йоанийски и Критски.

 Отпусканата стипендия включва хранене и настаняване в общежитие към университета, разходи за обучение, безплатна спешна медицинска помощ, месечна стипендия от 150 евро и първоначална сума от  200 евро.

 Основните изисквания към кандидатите са:

  • Да не са гръцки граждани, да нямат двойно гражданство, да не са постоянно пребиваващи в страната и да не са потомци на гръцки граждани;
  • Да не са на повече от 40 години към 01.01.2017 г.;
  • Да притежават диплома за висше образование от чужд университет, извън Гърция.
  • Знанията, придобити по време на специфичните курсове ще разширят възможностите на кандидатите за намиране на работа и ще популяризират гръцкия език и култура по света.

 Преди да кандидатствате, прочетете условията за кандидатстване.

Пълна информация за отпусканите стипендии и прилежащите документи могат да бъдат намерени на сайта на Държавната фондация за стипендии: www.iky.bg.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма на английски или гръцки език и я изпратете заедно със съпътстващите документи на следният електронен адрес: foreigners@iky.gr. Същите следва да изпратите и на хартия до посолството на Република Гърция в София.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2017 г. за изпращане по имейл да документите и 11 септември 2017 г. за изпращането им поща.

 Източник: МОН