Участвай в Национална младежка академия 2017

Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации.

място на провеждане Място: Атия, Боровец и Пловдив

период на провеждане  Период на провеждане:

Клас 1 – Демокрация, гражданско участие и младежко включване – Атия, 14 – 17 септември 2017 г.
Клас 2 – Личностно развитие и общество – Боровец, октомври 2017 г.
Клас 3 – Обучение за обучители и посланици на младежкото овластяване – Пловдив, ноември 2017 г.

Организатор: Национален младежки форум

Национална младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не се чудете къде ще прекарате края на лятото. Национална младежка академия 2017 идва отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще те изстрелят в облаците на нови знания, умения и мотивация за промяна заедно с още 60 вдъхновители от цялата страна.

Национална младежка академия 2017 на Национален младежки форум е събитие за тези, които искат да развият и усъвършенстват лидерските и комуникационните си умения, младежи от цяла България, събрани от идеи, концепции и желание за позитивна промяна в обществото.

Национална младежка академия 2017 е разделена на три последователни нива в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването като отговорна част от обществото.

 Профил на участниците:

Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите.

Първо ниво на Академията:

Клас 1 ще се проведе по традиция на ученическа база „Атия“, община Созопол, в периода 14 – 17 септември 2017 г. с над 60 млади хора. Участниците ще бъдат разпределени в групи, с които ще работят професионални обучители. Освен запознаване с конкретна тема, тази част има за цел да упражни говоренето и дискутирането на участниците по определени теми и развитието на отношение по темата и придобиването на знания.

Участниците ще получат сертификат за умения, придобити в клас 1. Преди началото на Клас 2, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво на база напредъка и демонстрирането на мотивация за продължаващо участие по време на клас 1.

Второ ниво на Академията:

В Клас 2, през октомври в база “Шумнатица“, Боровец, екипът на академията и участниците ще продължат да работят за надграждане на уменията, свързани с участието на младите хора в публични срещи и дискусии, представяне и защита на политически становища. В това ниво на Академията ще станете част от симулации на структурен диалог и политически дебати.

По време на клас 2 ще се наблегне изцяло на творческите и лидерските умения за участниците и възможностите им да участват пряко в процесите на вземане на решения и да създават собствени аргументирани решения по актуални проблеми. По време на тази дейност ще организираме симулации на срещи с отговорни институции, дебати и лобиране. В рамките на втория клас ще наблегнем и на важността на презентационните и комуникационните умения.

Трето ниво на Академията:

В Клас 3, през ноември в гр. Пловдив ще се подготвят бъдещи лидери и мултипликатори. Интензивната програма в Клас 3 ще бъде изцяло насочена към развитие на лидерски, комуникационни и презентационни умения.

Методиката на работа на Младежка академия следва най-високите достижения в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата и ефективното учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.

Националната младежка академия е създадена с цел да развие в участниците компетенции, с които те ще допринесат за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно, регионално и национално ниво, а също така да помогне при реализицията в обществото и на пазара на труда.

Транспорт

Национален младежки форум ще осигури автобус за извозване на участниците от гр. Бургас до Атия. Участниците следва да бъдат в гр. Бургас преди 12:00 часа на 14.09.2017г. Пътните разходи до гр. Бургас са за сметка на участниците!

Събитието е част от проект “Гражданско образование – инструмент за активно общество ” и се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по програма Еразъм +.

 За да кандидатствате за участие, попълнете формуляра.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 август 2017 г. Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени, чрез електронна поща след 1-ви септември.

 За контакт: secretariat@nmf.bg

 Източник: НМФ