Защо емоционалната интелигентност е важна?

Емоционалната интелигентност е важен атрибут за професионалния живот. Когато за пръв път се появила,  емоционалната интелигентност е послужила като липсващото звено в едно изключително откритие: хора със средностатистическо IQ се представяли по-добре от хора с високо IQ 70% от времето. Тази аномалия промени идеята на множеството, че основният източник на успех е високият IQ резултат. Деселетилетия проучвания сочат към емоционалната интелигентност като критичният фактор, който откроява добре представящите се в работата от останалите.

Емоционалната интелигентност в онова неразбираемо „нещо“ във всеки от нас. Тя влияе на нашето поведение, на това как се справяме с трудностите в социалната сфера и как вземаме лични решения, водещи до позитивни резултати. Емоционалната интелигентност е съставена от 4 основни умения, които се комбинират в две основополагащи групи: лична компетенция и социална компетенция.

Личната компетенция включва твоята собствена осъзнатост и умения за самоконтрол, които се фокусират повече на теб индивидуално отколкото на взаимодействията ти с други хора. Личната компетенция е твоята способност да осъзнаваш собствените си емоции и да контролираш поведението и тенденциите си.

Себеосъзнаването е умението ти да приемаш емоциите си адекватно и да разбираш от къде произтичат.

Самоконтрол е умението ти да използваш емоционалната си осъзнатост, за да бъдеш гъвкав и да можеш да контролираш поведението си.

Социалната компетенция е съставена от социалната ти осъзнатост и управлението на отношенията ти с другите; тя е способността ти да разбираш чуждите настроения, държание и мотиви с цел да отвръщаш ефективно и да подобряваш качеството на връзките ти.

Социалната осъзнатост е умението ти да съзираш чуждите емоции и да разбираш какво реално се случва.

Управлението на отношения е умението ти да използваш социалната си осъзнатост, за да менажираш успешно взаимодействията ти с другите.

Емоционалната интелигентност, IQ и личност се различават:

Емоционалната интелигентност е фундаментален елемент от човешкото поведение, различно от интелекта ни. Не е известна връзка между IQ и емоционалната интелигентност; просто няма как да предположиш колко емоционално интелигентен е някой поради разумността му. Интелигентността е нашето умение да се учим и остава същата до края на живота ни. От друга страна емоционалната интелигентност е гъвкава съвкупност от способности и може да се добива и подобрява през практика.
Въпреки че някои хора са по-интуитивни по природа ти също можеш да развиеш своята емоционална интелигентност.

Личността е последното парче от пъзела. Тя е стабилният „стил“, определящ всеки от нас. Личността е резултата от здраво вкоренени предпочитания като наклонността към екстровертност или интровертност. Обаче личността, също като IQ-то, не може да се използва за предричане на емоционалната интелигентност. Също като IQ резултата личността е стабилна през времето и не се променя.

Емоционалната интелигентност (EQ) предвещава представянето.

Какъв ефект може да окаже емоционалната интелигентност на професионалния ти успех? Краткият отговор: голям! Тя е мощен начин да съсредоточиш енергията си в една посока с неповторим резултат. TalentSmart са тествали EQ заедно с още 33 важни за работното място умения и открили, че EQ била най-силния предшественик на доброто представяне, обяснявайи 58% от успеха във всички видове работа.

Твоята емоционална интелигентност е основата за разнообразие от критички умения – тя влияе на почти всичко, което казваш и правиш всеки ден.

Според проучване, проведено от Световния икономически форум  90% от най-добре представящите се имат висок EQ резултат. От друга страна, само 20% от зле представящите се са с висока емоционална интелигентност. Можеш да бъдеш добър в работата си без EQ, но шансовете ти за растеж я кариерата са малки.

Естествено, хора с по-добра EQ печелят повече – средно със $29,00 повече годишно от хората с ниска EQ. Връзката между EQ и възнаграждението е толкова директна, че всяка точка увеличение в резултата емоционална интелигентност носи $1,300 към годишната заплата. Тези открития важат за всички хора във всички индустрии, на всички нива и във всеки район на света. Все още не сме открили работа, в която представяне и заплата да не са тясно свързани с емоционалната интелигентност.

Източник:  https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-intelligence?utm_content=buffer653d3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer