Бъди доброволец по време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС 2018

Набират се доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: януари – юни 2018 г.

Организатор: Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Като доброволци за Председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите гости и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и ще допринасяте за положителния образ на България.

Предимство да станете доброволец:

 • ще контактувате с международни делегации на най-високо ниво;
 • използвате своите езикови познания, общувайки с хора от различни националности, професии и култури, но с обща визия за Обединена Европа;
 • получите сертификат за участие в доброволческата дейност за Председателството, както и препоръка за резултатите от вашето активно участие в реализацията на първото Българско председателство;
 • преминете през обучение по протокол и етикет и инструктажи за ориентиране.

Работата ще включва участие в следните основни групи доброволци:

 • Доброволци, придружаващи делегациите на високо ниво, които ще осъществяват функции и задачи, свързани с посрещане и изпращане на чуждестранните делегации на летището, придвижването им до хотелите, придвижването им до местата за провеждане на събитията; предоставяне на нужната за тях информация, придружаване и оказването на нужното съдействие по време на целия престой делегациите в България.
 • Доброволци, обслужващи информационните бюра, (разположени на летище София, в НДК, в Резиденция Бояна и в хотелите на делегатите), които ще осъществяват функции и задачи, свързани с предоставяне на информация на чуждестранните делегации относно програмите на събитията, сградите на провеждане на събитията, видовете организиран транспорт за делегатите и възможностите за придвижване в София чрез използване на столичния транспорт, както и с оказване на нужното съдействие при настаняване и напускане на съответните хотели.
 • Доброволци, подпомагащи дейността на пресцентъра на Председателството (разположен в НДК), които ще осъществяват функции и задачи, свързани с подпомагане на конкретните дейности на екипа на пресцентъра и на работата му с журналистите, участие в координиране на пресконференциите, предоставяне на информация и материали на журналистите, придружаване на представители на медиите, участие в процесите на обработка на информация и съобщения, подпомагане работата с техника.

 Вие сте подходящи кандидати за доброволци, ако:

 • сте студенти (завършили 2-ри курс), млади хора с висше образование или имате практически опит в доброволчеството и:
 • вярвате, че Българското председателство е национална кауза;
 • искате да бъдете част от динамичния екип на Председателството на Съвета на ЕС 2018, като подпомогнете дейността със своята инициативност и отговорно отношение;
 • имате познания и интерес към въпросите на ЕС и международната дейност;
 • владеете английски, френски или немски език на ниво минимум B2;
 • комуникацията и участието в организация на събития – са сред вашите интереси.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете следните документи на volunteers.eu2018bg@government.bg:

  • автобиография в европейски формат с приложение на съответните документи;
  • мотивационно писмо (в обем до една страница на български език);
  • сертификат или диплома за владеене на чужд език;
  • служебна бележка от висшето учебно заведение за завършен втори курс на обучение (при кандидати студенти) или диплома за завършено висше образование;

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 Източник: Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018