Доброволчески проект в бежански център във Вале, Швейцария, 10.2017 г. –  07.2018 г.

Търсят се двамата доброволци.

място на провеждане Място: Вале, Швейцария

период на провеждане  Период на провеждане: 10 месеца, октомври 2017 г.–  31 юли 2018 г.

Изпращаща организация: СиВиЕс – България

Бежанският офис в кантона Вале предлага няколко бежански центъра в региона, в които търсещите закрила живеят, работят и получават образование, докато са в процедура и изчакват решението за предоставяне на статут. Бежанскитя офис е поискал двама допълнителни ЕДС доброволеца, пради силното увеличаване на броя на търсещите закрила напоследък. Доброволците следва да работят в центровете Ardon, Pr?jeux или  Sanaval, като и трите центъра са близо до град Сион. През март там стартираха своята доброволческа служба още четирима ЕДС доброволеца.

Задълженията включват работа с непълнолетни бежанци, като това може да включва организиране на образователни и рекреативни занимания за непридружени непълнолетни бежанци. От ЕДС доброволците също така се очаква да подкрепят работата на регистрационни офис, където се регистрират новопристигналите бежанци. Други задължения могат да включват придружаване на бежанци /вкл. възрастни/ на различни места /напр. лекар, администрация и др./, подпомагане при грижата за деца, подпомагане на административната работа и организиране на събития за бежанци.

Настаняване: Доброволците ще живеят в споделен апартамент близо до или в Сион /извън бежанските центрове/.

 Изисквания към кандидатите:

Тъй като позицията е ЕДС, възрастовото ограничение е 30 г. Желателно е средно ниво на владеене на Френски език, като има възможност за подобряване на езиковите умения в рамките на езиков курс. Доброволецът следва да предостави валидно свидетелство за съдимост, да бъде толерантен и отворен към различни култури, както и да е готов за психически натоварваща работа. Кандидатите с опит в подобни занимания ще имат предимство. Позицията може да изисква гъвкаво работно време.

 Информация за проекта

 За да кандидатствате:

  • Изпратете кратко мотивационно писмо и CV, като посочите датата, на която най-рано можете да стартирате мобилността до Наталия на longterm@cvs-bg.org.
  • Доброволците трябва да стартират своята работа през октомври, но е възможен компромис с началната дата, поради краткия срок за кандидатстване.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 септември 2017 г. Резултатите от избора ще бъдат оповестени след 2 октомври.

 Източник: СиВиЕс-България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.