Стаж във Фондация „Америка за България“

Кандидатствай за стаж към Фондация „Америка за България“. Стажантът ще подпомага екипа за оценяване, като поддържане и събиране база данни, свързани с проекти, както и всички текущи оценки и проучвания на Фондацията. 

Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на жизнената пазарна икономика и институциите на демократичното общество в България, подпомагайки страната да реализира пълния си потенциал като успешна, модерна европейска нация. Фондацията се стреми да укрепи дългогодишното наследство на добра воля и приятелство между американския и българския народ и чрез много от програмите си, за да популяризира междуевропейските контакти и обмен на идеи и ресурси. Фондацията представлява великолепното лице на американския народ и въплъщава най-високите стандарти на американското етично поведение, прозрачност и основни ценности.

период на провеждане  Период на провеждане: шестмесечен стаж с временен ангажимент от 20-25 часа седмично.

Изисквания към кандидатите:

  • Знания и известен опит в използването на набори от данни;    
  • Интерес към оценката, изследванията и анализа;     
  • Силни комуникационни умения;     
  • Владеене на английски език;     
  • Компютърна компетентност в: MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint, умения за търсене в Интернет и възможност за бързо изучаване на нови приложения;     
  • Основни познания в статистиката;     
  • Културна приспособимост и способност за ефективно взаимодействие и функциониране в мултикултурна среда;     
  • Добре организирана и творческа личност;     
  • Ангажиран с мисията и ценностите на Фондация Америка за България.

Стажантът ще отговаря за поддръжката на наборите от данни, събрани от ABF, като се уверят, че те са актуални и пълни. По-конкретно той / тя ще:   

Работи с служителя по оценката и с персонала на програмата на ABF, за да събират данните от бенефициентите, когато съответните данни не са изрично включени в докладите на бенефициентите. Фокусът ще бъде върху следните набори от данни, но няма да се ограничава само до тях:     

• Бази данни за училища;     

• База данни за стажанти;    

 • База данни на бенефициентите за всички проекти;    

За квалифицираните кандидати се предлага уникално учебно преживяване, излагане на сложност, свързана с провеждането на динамична организация с нестопанска цел, спокойна и професионална работна среда и гъвкави часове. Стажантите са добре дошли да участват широко в дейностите на ABF, включително срещи на всички служители, презентации на персонала и срещи с външни гости.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете резюме и мотивационно писмо на имейл адрес HR@us4bg.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2017 г.

 Източник:NGOBG.info