Конкурс за стипендии за висок успех

Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна през 1 учебен срок/смесетър на новата учебна година.

От създаването на програмата, 370 стипендианти са получили подкрепа, менторство и стимул да продължават усилията си да постигат високи успехи в училище. След напускане на системата за закрила, първата година в университета е най-голямото предизвикателство за младите хора, затова програмата е насочена и към тях.

 Профил на  кандидатите:

 • ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за II срок на учебната 2017/2018;
 • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства;

 Стипендии

 • за ученици от 8-и до 12-и клас:
  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 220 лв.
 • за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.

Стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода октомври 2017 – януари 2018 г.

 Условията за кандидатстване

 Процедура за кандидатстване

 • I етапдо 30.09.2017 г.
  • За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от учебната 2016/2017 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – “По-добре да загубиш с достойнство, отколкото да успееш с измама.” /Софокъл/ и „Какво значи да си беден”
  • За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан I семестър 2017/2018 и есе от 1800 до 3600 знака на една от горепосочените теми.

Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038.

Aко сте одобрени на I етап, на 5 октомври Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

 • II етап – до 15.10.2017 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, на 16 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2017 г.

 За контакт:  0885 414 038

 Източник: Фондация „Благотворител“