Младежки обмен „Theater For Rural Youth“, Румъния, 07-17.10.2017г.

Active Bulgarian Society набира 8 участници за младежки обмен „Theater For Rural Youth“, Румъния, 07-17.10.2017г.

място на провеждане Място: Терегова, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 07-17.10.2017г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

 Профил на участниците: 16-26 годишни младежи + 1 групов лидер 18+

Основната цел на нашия проект е да предостави на младежите от селата възможността да станат активни граждани в ЕС общността и са в състояние да се справят с интервю за работа на всяко ниво.

Цели

  • да развие комуникационни умения на английски език за 42 младежи;
  • да повиши доверието и самочувствието за 42 младежи в 6 страни;
  • да подобри комуникационния капацитет на 42 младежи от 6 страни, за да се справят с интервюто за работа за работа;
  • да засили сътрудничеството между 6 НПО в 6 страни;
  • да учи 42-те млади хора да използват театъра като начин за активиране на останалите млади хора техните местни общности;
  • да развие умения за работа с млади хора от селските райони за 6 различни НПО.
  • да определи 42-те млади хора да използват сертификата Youthpass в учебния процес и в търсенето си на работа.

Обменът ще предостави повече информация на участниците за проектите „Еразмус Плюс“. Участниците от всяка страна ще участват с 7 младежи на възраст от 16 до 26 години и един групов лидер на възраст 18+, 4 момчета и 4 момичета. Участниците в обмена ще бъдат млади с намалени финансови възможности, предимно живеещи на село, но също така от градските райони периферни, в неравностойно положение географски и финансово, с увреждания, безработни и етнически с трудности в социалната интеграция, дискриминирани или с здравословни проблеми, всички мотивирани за инициирането и развитието на театъра в селските райони и извън него.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 50 лв

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 септември 2017 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.