Младежки обмен „Zero tolerance for intolerance“ в Словения, 10-18 ноември 2017 г.

Active Bulgarian Society търси 7 участници за младежки обмен в Словения, свързан с толерантността, правата на човека и проблемите на ЛГБТ обществото.

място на провеждане Място: Rakičan, Словения

период на провеждане Период на провеждане: 10-18 ноември 2017 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

 Профил на участниците:

  • шестима младежи на възраст между 18 и 30 години + един лидер на групата (без възрастово ограничение)

В младежкия обмен ще вземат участие общо 35 младежи от 5 различни държави. Целта е да се повиши тяхното внимание върху човешките права. Важно е да се знае, че човешките права ни се предоставят, за да се възползваме от тях, да се наслаждаваме на свободата и да ги уважаме, когато става въпрос за други хора. По време на проекта участниците ще изследват човешките права и по-специално тези, свързани с ЛГБТ обществото. С тези действия те ще могат да разрушат предразсъдъците и стереотипите на ЛГБТ, да се намали хомофобското мислене и да се разпространи толерантността.

Какво да очаквате по време на младежкия обмен?

  • игри за разчупване на ледовете, тийбилдинги;
  • семинари за правата на човека, дебати, презентации, самостоятелна и групова работа, креативни занимания и ролеви игри;
  • споделяне на добри практики;
  • съвместни дейности с местното общество;
  • кампания за толерантност;
  • представяне на различните организации;
  • международни вечери
  • свободно пространство (участниците ще трябва да подготвят техен проект или дадено занимание)

 Повече информация може да намерите тук.

 Таксата за участие е 25 Евро. Настаняването и храната са изцяло поети, а транспортните разходи се възстановяват на 100% до 275 Евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2017 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.