Набиране на доброволец за едногодишен проект в Болоня септември 2017 – септември 2018г. 

Кандидатствайте за доброволец по проект „MOVE – Mobility Oriented to Volunteering and Empowerment“

място на провеждане Място: Болоня

период на провеждане  Период на провеждане: септември 2017 – септември 2018г.

Посрещаща организация: YouNet

Изисквания към кандидатите: млади хора между 18-годишна възраст и 26-годишни, които са решили да предприемат „годишен период, за да придобият повече ценни умения за бъдеща работа

„MOVE“ има за цел да насърчава мобилността и транснационалното доброволчество като нетрадиционни форма на еманципация и обучение, насочени по-специално към младите хора с по-малко възможностите ще бъдат пряко или непряко включени, за да се постигне по-добро познаване на активната роля, която могат да играят в общностите на произход и дори като цяло в обществото, за прехода към зряла възраст и отговорностите, които той носи води, по-хармонично и съзнателно.

Проектът ще включва 10 доброволци от Испания, Германия, Франция, Португалия, Австрия, Чехия, Гърция, Хърватия, Полша, България. Те са млади хора между 18-годишна възраст и 26-годишни, които са решили да предприемат „годишен период, за да придобият повече ценни умения за бъдеща работа или курс на обучение, или защото са объркани, с очакване за намиране на свой собствен път, което междувременно да има ценен опит в чужбина.

Доброволците ще бъдат активно вградени в мултиетническите и стимулиращи околната среда на Болоня чрез използване на дейностите и мрежата от контакти на YouNet. Това ще им даде възможност да се доближат до този контекст и да действат като герои по този начин като се възползват максимално от уникалната възможност на ЕДС. Този близък контакт с местната общност и активното участие в доброволчески дейности, информативни и формиращите дейности, извършвани от YouNet, ще увеличат широко възможностите за увеличаване за доброволците. Доброволците ще бъдат включени в европейска среда и ще имат шанс да научат как европейските институции (Европейска комисия, Съвет на ЕС) Европа, ..) и програми, работещи с конкретна насоченост към политиките за младежта и техните възможности. Доброволците ще подобрят способностите си за работа в екип, като управляват времето, логистиката и организацията на дейностите заедно с останалите участници. Това повишава осведомеността на доброволците за техния капацитет и повишава техното самочувствие. Тези аспекти ще бъдат подчертани и използвани от ментора.

Доброволците трябва да донесат собствен лаптоп. Всички доброволци заедно ще разработят някои общи проекти (подкрепени от ментора), например VIDEO за MOVE, радио интервюта, публични езикови тандеми, обществени събития … Всички доброволци имат отговорността да допринасят за видимостта на проекта и на програмата „Еразъм +“

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на younetevs@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: e.errante.younet@you-net.eu

 Източник: YouNet