Неформална работилница „Младежи за екообразование“ за младежи доброволци от Северозападна България

„Неформална работилница” е събитие за споделяне на добри практики в неформалното образование и се организира за трета поредна година от ЕкоЦентрик и партньори.

място на провеждане Място: с. Очин дол

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 24 септември 2017 г., октомври и ноември

Организатори: Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“

Целта на двете организации е да се създаде мрежа от обучени и ангажирани младежки доброволци, които да популяризират природозащитни дейности, както и да се предостави възможност на млади хора за личностно и професионално развитие.

 15 младежи на възраст 18-29 години от Северозападна България ще преминат през теоретично и практическо обучение за работа с връстници и ще приложат своите умения с гимназисти от училищата СУ„Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“ – Враца. Те ще получат също така финансиране за реализиране на собствени природозащитни кампании и инициативи, измислени в хода на обученията.

Практическите и теоретични обучения ще се случат в живописната обстановка на с. Очин дол между 21.-24.09.2017 г. и в Природозащитен център „Натура“ през втората половина на октомври, като младежките природозащитни кампании и инициативи следва да се проведат през ноември. Обучените доброволци ще имат и възможността да участват в последващи инициативи и дейности на Фондация „ЕкоЦентрик“, която работи активно в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие в България, и в тези на Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, посветени на биоразнообразието, екообразованието и природоопазването. В рамките на проекта ще бъде разработен и наръчник „Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда”.

Още за проекта можеш да прочетеш тук и тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2017 г.

 Източник