Обучение „EVS Project Making“ в Италия, 14-22 ноември 2017 г.

Обучението е предназначено за младежки работници, които проявават интерес към писането на ЕДС проекти и желаят да подобрят своите компетенции в това.

място на провеждане Място: Пезаро, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 14-22 ноември 2017 г.

 Профил на участниците:

  • младежки работници и координатори с поне малък опит в писането на ЕДС проекти;

За да бъде един ЕДС проект успешен, той трябва да е разписан правилно и всяко едно нещо да е планирано предварително. По този начин младите хора могат да извлекат максимума от натруания опит, който им помага в тяхното личностно и професионално развитие. Всички действия трябва да са целенасочени и да се разгледат подробно различните аспекти – връзката между дейностите, развитието на компетентности, целевата група, нуждите и т.н.

Настоящият проект ще предложи на младежките работници възможност за подобровяне и надграждане на техните умения за планиране на ЕДС проекти. Те ще могат да споделят добри практики по между си и да изучават нови методи под ръководството опитни обучители. В допълнение на всичко това ще бъде оказана помощ на участниците за планирането на собствен ЕДС проект.

Основните цели на проекта са:

  • предоставяне на пространство за развитие по метода на неформалното образование;
  • подобряване на компетенциите на младежките работници за планиране на ЕДС проекти;
  • развиване и тестване на нови идеи за ЕДС проекти;
  • създаване на нови конктакти с цел бъдещ0 партньорство за неформално образование в младежкия сектор.

 Таксата за участие 50 Евро, но тя може да бъде приспадната от транспортните разходи и да се възстанови на участниците. Настанавянето и храната са изцяло поети, а транспортните разходи се възстановяват на 100% до 275 Евро.

 За да кандидатствате, изтеглете апликационната форма от сайта и я изпратете до hosting@vicolocorto.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2017 г.

 За контакт: Mr. Daniele Lucarelli

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.