Обучение „Facility to Facilitate“ в Кейла, Естония, 7 – 15 ноември 2017 г.

Целта на обучението е да се развият уменията на младежките работници за фасилиране  и да се създадат иновативни дейности, които по-късно да бъдат използвани в ежедневната им работа с  младежи.

място на провеждане Място: Кейла, Естония

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 15 ноември 2017 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Участващи държави: Естония, Испания, Кипър, Италия, Унгария, България, Румъния и Чехия

Целта на този проект е да осигури пространство, време и безопасна среда за младежките работници да развият уменията си за фасилитиране и да създадат иновативни дейности и методи на работа, които могат да бъдат използвани в ежедневната им работа с младежи. Изпробването им на място и получаването на обратна връзка ще увеличи тяхната бъдеща приложимост. Освен това обучението ще подпомогне за подобряване на творчеството, индивидуалното самочувствие и личните компетенции на специалистите в областта на неформалното обучение (обучители и фасилитатори), които работят с младежки групи в сферата на младежкото участие.

 Проектът е подходящ за вас, ако

  • вие сте младежки работник/работите редовно с младежи;
  • искате да обновите своите методи и инструменти за работа и да създадете нови ресурси;
  • умеете да работите и общувате свободно на английски език
  • сте силно мотивирани и желаете да участвате активно по време на цялото обучение

Разходите за настаняване и храна са изцяло покрити от посрещащата организация. Разходите за пътни ще бъдат възстановявани до 275 евро.

 Повече информация може да намерите в инфо пак-а на проекта и тук.

 Такса за участие: 40 евро към посрещащата организация и 30 лв. към изпращащата организация

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2017 г. Всички кандидати ще бъдат уведомени по имейл за резултатите от селекцията на участници до 22 септември 2017 г.

 За контакт: office@youthub.bg