Обучение „Развитие на устойчив бизнес“ в общ. Разлог, 22 – 26 септември 2017 г.

По време на обучението експерти ще дадат практически съвети за развитието на устойчив бизнес.

място на провеждане Място: Приключенска къща „Русалиите“, край с. Бачево, община Разлог

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 26 септември 2017 г.

Организатор: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС)

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) Ви кани  да  вземете участие в петдневно обучение на тема: „Развитие на устойчив бизнес“. Обучението се провежда в рамките на проект „Interregional Tourism through Cultures (ITC)” (в превод на български език „Междурегионален туризъм чрез култура“) и е третото обучение в рамките на проекта. Проектът е финансиран  по програма “ Interreg – IPA CBC“  Bulgaria – The former Yugoslav Republic of  Macedonia Programme. Сдружение  МИС е водещ партньор по проекта и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от  Македония – „Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.

По време на обучението експерти ще дадат практически съвети за развитието на устойчив бизнес.

 Профил на участниците:

Целевите групи, към които е насочено обучението,  са собственици на малък и фамилен бизнес и  хора, имащи отношение и интереси  в сферата на алтернативния туризъм от 4 общини в Югозападна България – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. В обучението отново ще се включат и представители на сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Македония – Щип, Виница, Кочани и Пробищип. Ще има възможност за надграждане на  вече създадените предпоставки за сътрудничество и разработване на съвместни алтернативни туристически пакети  в трансграничния регион.

 За да се включите в обучението,потвърдите Вашето участие на телефон: 0747/80945  или се свържете с организацията на tkostadinka@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 13.00 ч. на 20 септември 2017 г.

 Източник: МИС

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.