Обучение „Социално включване 4 all“ в Боровец, 10 – 12 септември 2017 г.

„Социално включване 4 all“ има за цел да въведе концепцията за социално включване и равен достъп до социални права сред младите.

място на провеждане Място: Еуфория Клуб Хотел и СПА, Боровец

период на провеждане  Период на провеждане: 10 -12 септември 2017 г.

Организатор: Сдружение „Възможности без граници“

„Социално включване 4 all“ е четвъртото по ред обучение на МИКЦ – Сдружение възможности без граници за 2017 година. 

 Профил на участниците: За участие в обучението могат да кандидатстват младежи между 16 – 25 години, обединени около идеята за създаване на по-добра среда за живот.

Участниците ще имат възможност да научат начините за идентифициране и анализ на предизвикателствата пред младите хора, които ограничават достъпа им до социалните права; да получат и споделят опит, добри практики и информация относно механизмите за социално включване, както в България така и в Европа.

Участниците също ще могат да разберат повече за политиките и инструментите, които подпомагат процесите на социално включване (Европейска социална харта, ENTER! Recommendation) и как те биха могли да бъдат приложени на локално ниво.

Обучението „Социално включване 4 all“ е базирано на методите на неформалното образование. Участниците ще имат възможност да учат докато се забавляват.

Обучителният семинар „Социално включване 4 all“ се организира от Сдружение „Възможности без граници“, в рамките на проекта „МИКЦ – Възможности без граници“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта.

Всички разходи по настаняване, храна и материали са за сметка на проекта. Транспортните разходи остават за сметка на участниците като личен принос.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 септември 2017 г .:

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.