Обучение „Volunteer Boost“ в Чехия, 6 – 14 октомври 2017 г.

място на провеждане Място: Bartosovice, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 14 октомври 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Надежда-ЦРД“

Основна цел на обучението

Да се изгради капацитет за младежките организации в Европа, които работят или включват доброволци в ежедневната си работа и дейности, като предоставят на своите младежки работници професионални компетенции за доброволческо управление и се опитват да включат възможно най-много и различни организации. Проектът включва 9 партньорски организации от Чехия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словакия, Швеция, Португалия и Полша.

Цели на проекта

  • Да придобиеte необходимите знания и умения за професионално доброволно управление в младежките организации
  • Да получи необходимите методи и инструменти за подпомагане на процесите на доброволческо управление (набиране, оценка, мониторинг, мотивация и признаване и сертифициране на компетенциите, разработени чрез доброволчески дейности)
  • Да получите нагласите и инструментите, за да развиете значими местни доброволчески програми въз основа на нуждите на младите хора.
  • Ще ви бъде предложен наставнически контекст / процес за практикуване на новопридобитите компетенции.

 Профил на участниците:

  • Членове на НПО, работещи с младежи и доброволци (младежки работници, групови лидери, координатори на доброволци, ЕДС ментори или доброволци, включени в младежки дейности)
  • мотивация за учене и развитие на основните управленски умения на доброволци
  • владеене на английски език
  • възраст над 18 години

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2017 г.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението.