Обучение за НПО „Мобилизация на ресурси и съвременни примери за фондонабиране“ в София, 28 – 29 септември 2017 г.

място на провеждане Място: София – Хотел Жасмин, кв. Симеоново

период на провеждане  Период на провеждане: 28 – 29 септември 2017 г.

Организатор: Фондация СМАРТ

Цели на обучението

В края на обучението участниците (представителите на НПО) ще познават различни иновативни и работещи примери на финансово устойчиви НПО дейности, които могат да бъдат от полза за бъдещата работа на техните организации и ще са база за развитие на стратегии за разнообразяване на източниците на финансиране.

Обучител

Огнян Гъдуларов – Обучител с богат международен опит и един от създателите на НЧ „Бъдеще сега“, както и на проекта за Училище сред природата в с. Гудевица, който обединява екип от професионалисти, изобретатели на иновации в сферата на неформалното образование.

 Профил на участниците:

Обучението е отворено за участие на представители на НПО, които желаят да инвестират време и усилия в развитие на капацитета си за по-добра комуникация на своите каузи и да разнообразят източниците си на финансиране.

Представители на Изпълнителните агенции на Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще бъдат включвани с приоритет.

 Общи условия за участие в обученията

  • Обучението е без такса за участие;
  • Разходите за двупосочен транспорт до София (обществен транспорт), хранене и настаняване по време на обучението ще бъдат покрити от Фондация СМАРТ в рамките на проект Network it SMART, финансиран от Българо-швейцарката програма за сътрудничество, Договор 002/13.11.2015 г.

 За да заявите участие на един или двама представители на вашата организация, изпратете имейл до smart@smart-f.eu, съдържащ следната информация:
• Име и фамилия на участника:
• Име на организацията, град:
• Позиция в организацията:
• Контакти – телефон и e-mail:

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: smart@smart-f.eu

 Източник: Фондация СМАРТ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.