Обучителен курс „Strategic Partnerships Plus- Innovation in education“, Букурещ Румъния, 21-25.11.2017г.

Запиши се за събитието, което е подготвено като курс за писане на успешно приложение, съчетано с елементи от класически семинар за създаване на контакти.

място на провеждане Място: Букурещ, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 21-25.11.2017г.

Организатор: A.N.P.C.D.E.F.P.- Erasmus+ Agency from Romania

 Профил на участниците: младежки работници, младежки лидери, ръководители на проекти, младежки политици

Тематичният фокус за тази година ще бъде иновацията в образованието.
„Strategic Partnerships Plus“ е тридневно събитие, целящо да развие жизнеспособни стратегически партньорства между отделните сектори, за да бъде представено в рамките на Ключово действие 2 (за бъдещите 2018 крайни срока). Събитието е подготвено като курс за писане на успешно приложение, съчетано с елементи от класически семинар за контакти. Събитието ще събере представители на училища, организации за професионално образование и обучение, университети, обществени институции и публични власти, младежки асоциации, НПО, фирми и др.
„Strategic Partnerships Plus“ стартира през 2014 г., същата година с програма „Еразмус +“ и е традиционно събитие на румънската национална агенция, с много количествени и качествени резултати, преведени в партньорства, сътрудничество, споделяне на добри практики, свързани лица и организации.
Изграждането на този опит, организираното събитие има за цел да има по-интегриран подход, за да се увеличи силата на всички области (училище, формално образование, неформално обучение чрез работа с младежи и обучение за възрастни или професионално обучение).

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Разходите по настаняване и  храна се поемат от организаторите.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 02 октомври 2017 г.

  За контакт: andra.dobre@anpcdefp.ro

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.