Платен ПР стаж във фондация Open Space

Стажът ще включва създаване и реализиране на комуникационни кампании в социалните медии, работа с традиционните медии, организиране на събития

място на провеждане Място: София

 Изисквания към кандидатите:

 • Базови знания в областта на връзки с обществеността;
 • Базови теоретични знания за водене на кореспонденция;
 • Умения за самостоятелна и екипна работа;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Силна мотивация за развитие и проактивност;
 • Владеене на английски език – с предимство за някой от проектите ни.

Условия на работа:

 • Гъвкаво работно време в офиса на Фондацията;
 • Редовна онлайн комуникация с партньори на организацията в страната и чужбина;
 • Участие в проекти и събития на организацията;
 • Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие

Задачи, които ще изпълнява студентът:

 • Участие в планиране на радио предаване;
 • Участие в работа по създаване на радио-подкастове и анализ на резултатите от готовата продукция;
 • Изготвяне на съобщения до медиите, съгласно целите на конкретния проект и посланието, което трябва да се предаде;
 • Участва в срещи с журналисти;
 • Анализира въздействието на съответното послание върху аудиторията;
 • Участва в специализирано обучение на тема: „Комуникационни практики в социалните медии“;
 • Участва в изготвянето и практическото реализиране на комуникационни стратегии;

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение:

 • Умения за работа в екип и работа по проект.
 • Знания и умения за реализиране на кампании в традиционните медии, както и в социалните медии в интернет.
 • Знания и умения за комуникиране на послания по конкретна тематична област в работата на организацията.
 • Умения за работа на проектен принцип и/или свършена конкретна задача.
 • Познания на предизвикателствата и тенденциите в сферата на неформалното образованието, и как то да бъде комуникирано по добър начин.
 • Анализ на въздействието върху аудиторията.
 • Умения за работа в екип и за ефективно управление на личното време.

Очаквани резултати от практическото обучение:

 • Участие на студента в конкретни проекти, по които работи организацията (Развитие капацитета на младежки работници от Европа и Африка, Мобилност на младежи по програма „Еразъм+“, Младежко радио, „Изкуството в публична среда“ – рисуване в болници, представяне на книги върху пейки, рисуване на трафопостове в София, Изкуство и наследство).
 • Натрупан практически опит за комуникиране на идея/послание с публиката.
 • Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.

 За да кандидатствате, свържете се с Фондация Open Space на info@openspacebg.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2017 г. 

 За контакт: 0889916483; 0889916483