„Променяме света” – неформално обучение за младежки лидери на доброволчески групи 20 до 22 октомври 2017, в местността Тополица (област Бургас)

Младежка доброволческа мрежа обявява подбор на участници за тридневно неформално обучение за лидери на местни доброволчески лидери

място на провеждане Място: местността Тополица (област Бургас)

период на провеждане  Период на провеждане: 20 до 22 октомври 2017

Организатори: Младежка доброволческа мрежа

Обучението се провежда в рамките на едноименния проект и е финансирано от Национална програма за младежта 2016-2020.

 Профил на участниците:

Участниците трябва:
– да са на възраст между 15 и 29 г.;
– да живеят, учат или работят на територията на община Бургас;
– да са мотивирани, с изявени лидерски качества;
– да умеят да работят в екип;
– след приключване на обучението да организират с помощта на свои връстници собствена доброволческа инициатива или кампания.

По време на обучението участниците ще придобият ключови знания, умения и компетенции за изграждане на местни доброволчески структури, организиране на доброволчески инициативи и кампании, мотивиране и привличане на доброволци, набиране на ресурс.
По време на обучението на доброволците ще бъде възложено техническо задание за организиране и реализиране на инициативи или кампании „12 човека- 12 идеи”

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 10лв.

На участниците в обучението ще бъде осигурено безплатно настаняване, храна и транспорт (или ще бъдат възстановени разходите за транспорт) от Бургас до мястото на провеждане на обучението и обратно.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 октомври 2017 г.

Всички кандидати, заявили желания участие до 06.10.2017 г. ще бъдат поканени за интервю, по време на което ще могат да защитят своята мотивация и идея за реализация на доброволческа кауза.

  За контакт: dobro_volec@abv.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените организатори.