Стани доброволец в проект „Бежанци“

Търсят се ДОБРОВОЛЦИ за работа с деца, младежи и възрастни  в проект Бежанци в приемните центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна при Държавната агенция за бежанците.

място на провеждане Място: София; в приемните центрове намиращи се на следните адреси:
Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);
Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване
Враждебна:  бул. “Ботевградско шосе” №270

период на провеждане  Период на провеждане: 9 октомври 2017 г. – 28 февруари 2018 г. (при желание е възможно удължаване)

Организатор на проекта: CVS Bulgaria

Доброволците се ангажират с подготовка и провеждане на образователни занимания за деца и възрастни, търсещи международна закрила в България в следните области: български език и ориентация, английски език, математика и природни науки, изкуство, музика, спорт, както и извънкласни дейности и посещения на природни и исторически забележителности.

Доброволците по проекта имат активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове за търсещи закрила на територията на гр. София, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната. Те подпомагат проекта активно, като участват в тематични групи по интереси и умения, измежду които са и комитет за набиране на средства и повишаване на осведомеността на обществеността относно бежанската ситуация и комитет за организиране на екскурзии.

    Част от работата като доброволец ще включва:

 • водене на занимания по: български език и ориентация, английски език*, математика, изкуство, спорт и др.
 • ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, младежите и възрастните, които посещават занятията;
 • планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип
 • участие в организирането и провеждането на извънкласни занимания: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.
 • организиране и провеждане на събития за набиране на средства и повишаване на осведомеността

   Защо да кандидатствате? Преимуществата са следните:

 • междукултурно общуване, запознаване с различни култури;
 • придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи закрила;
 • опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности;
 • придобиване на умения за набиране на средства и организиране на информационни събития;
 • сертификат от Си Ви Ес-България и Каритас София на български и английски език;
 • лично удовлетворение.

Вие сте подходящи кандидати за доброволци, ако изпълнявате следните изисквания:

– възраст над 18 години;
– желание и умения за работа с деца, младежи и възрастни в мултикултурна среда;
– съблюдаване на етичните принципи за работа с уязвими групи, заложени в споразумението между доброволеца и «Проект Бежанци»
– отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта;
– интерес към различните култури;
– способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;
– способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите;
– опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;
– владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно; владеенето на други езици е плюс.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате,  моля попълнете онлайн формуляра и изпрати CV (на български или английски език) на therefugeeproject@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29.09.2017 г.