Стипендии за зрелостници „С тениска на бала“

Стипендията е насочена за зрелостници-сираци без живи двама родители или с неизвестни двама родители се класират преди зрелостници с един жив родител.

 Еднократни стипендии:

 1. 2000 лева на студенти, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ)
 2. 2 500 лева на курсисти, приет за обучение в Център за професионално обучение (ЦПО).

Организатор: Мото-Пфое

 Критерии към кандидатите:

 1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да e приет във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО).
 2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2017 година да е:
  1. зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), или;
  2. да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;
  3. да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.
 3. Да се е записал да продължава образованието си в рамките на текущата година, в която е получил диплома за завършено средно образование.

 Преди да кандидатствате, запознайте се с Регламента за кандидатстване

 За да кандидатствате, попълнете и изпратете необходимите документи 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2017 г.

 За контакт:

 1. „МОТО-ПФОЕ”ЕООД, гр.София, 1360, район Люлин, бул.”Сливница” №444, e-mail: steniskanabala@motopfohe.bg
 2. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – Столична организация, София, 1407, бул.”Джеймс Баучер” №76, тел. 81 22 822, e-mail sofcom@redcross.bg

 Източник: #steniskanabala