Стипендия „Лука Бекяров” за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката

Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година

 Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката.  Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв.

  Процедура за кандидатстване:

  • Кандидатите попълват формуляр по образец (изтеглете)
  • Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в национални и международни състезания и конкурси по математика и информатика
  • Кандидатите трябва да представят бележка от учебното заведение с успеха си от предходната учебна година (2016/2017)
  • Кандидатите трябва да опишат как смятат да използват средствата от стипендия „Лука Бекяров”

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени по електронен път на адрес office@bcause.bg. При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи обратно потвърждение.

След първоначалния подбор по документи, с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 октомври 2017 г

 За допълнителна информация: 02/9811901

 Източник: Фондация BCause