Тримесечен стаж „Администрация и Комуникация“ в межународен лагер, гр. София

Възможност да придобиете опит в административната и комуникационната дейност на международен американски летен лагер – Camp Golden Gate.

място на провеждане Месторабота: гр. София

период на провеждане  Продължителността на програмата е 3 месеца. Стажът е подходящ за студенти и работното време ще бъде съобразено с тяхната учебна програма.

Работодател: Camp Golden Gate

 Изисквания към кандидатите:

 • Познания и желание за развитие в сферата на администрацията и комуникацията;
 • Много добра компютърна грамотност (Microsoft Office, PowerPoint и Google Drive);
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Желание и целеутременост към постигане на реални резултати;
 • Отлични комуникационни и организационни умения.

Стажантът ще се запознае с дейността на Международен Американски летен лагер –Camp Golden Gate. Задачите и работата са свързани с контролирането и подпомагането изпълнението на оперативната и цялостната административна дейност, както и поддържане комуникация с партньори и училища от целия свят. Ще разработва заедно с ментора си различни стратегии за комуникация и развитие на партньорства и ще оптимизира административните системи, които Camp Golden Gate използва, за да разширява и оптимизира партньорската си мрежа.

Описание на основните задължения:

 • Запознаване със структурата и дейността на организацията;
 • Поддържане на комуникацията с ключови партньорски училища и организации;
 • Съдействие при организиране и участие в различни комуникационни кампании в или извън България;
 • Взимане на участие в осъществяването на продажби;
 • Оптимизация на системите за връзки с клиентите;
 • Изготвяне на анализи на провежданите кампании.

Стажантът ще има възможност да се развие в следните направления:

 •  Да опознае, съответно и да има активно участие в развитието на бизнес модела на Camp Golden Gate;
 • Да получи познания за работата в международен екип с цел да надгради сегашните си умения при работа в екип и комуникация с клиенти и партньори;
 • Да има възможността активно да приложи придобитите знания и умения в своето обучение и бъдещо кариерно развитие;
 • Да усъвършенства знанията си по писмен и говорим английски език.

Какво предлага стажантската програма?

 • Непрекъснат стаж за 3 месеца с работно време, което е изцяло съобразено с програмата на студентите;
 • Възможност да се присъединиш към разрастващия се екип на Camp Golden Gate.
 • Развитие на комуникационни и отганизационни умения;
 • Възможност да прекараш лятото на българското черноморие във времето, в което се провежда лагерът.

 Стажът е неплатен. Предвидени са пари за транспортни разходи, които избраният кандидат ще получи.

 Може да кандидатсвате за тази обява тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2017 г.

 За контакт: campgoldengate.com

 Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за селекцията на кандидатите. За повече информация се обърнете към посочения работодател.