Конференция „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”, 20 ноември 2017г.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  20 ноември 2017 г.

Организатори: Център за развитие на човешките ресурси

Конференцията обхваща теми, свързани с представянето на ECVET, с работата на младежките и доброволческите организации, с какви знания и умения трябва да се развиват, както и във връзка с предстоящо изграждане на Национална система за валидиране на ключови компетентности, с акцент върху отношението на работодателски организации към тези процеси.

 Профил на участниците: Конференцията ще събере участници от цялата страна, членове на различни младежки и доброволчески организации, на институции, училища, както и представители на бизнеса, които имат пряка заинтересованост от натрупването на компетентности в неформална среда, на тяхното валидиране и за по–добрата реализация на пазара на труда.

 

 Предварителната програма на конференцията можете да намерите тук.

 Организаторите покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците.

 Заявете своето участие тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за записване: 3 ноември 2017 г.

 За контакт: 02/ 9155 097, Иванка Михайлова

 Източник:  Център за развитие на човешките ресурси