Конкурс за есе на тема: „Моята визия за професиите на бъдещето”

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 17 ноември 2017 г.

Организатори: Фондация „Българска памет“

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г. с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

 Профил на участниците: Проектът е насочен към млади хора, на възраст между 17 и 19 години, от общините: Якоруда, Белица, Сатовча, Гоце Делчев, Гърмен.

 За да кандидатствате, изпратете вашите есета на info@bgmf.eu.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2017 г.

  За контакт: info@bgmf.eu