Конкурс за участие в годишната национална награда за социални иновации

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за национална награда за социални иновации в подкрепа на социалната икономика.

Организатор. Министерство на труда и социалната политика

  Профил на участниците: Физически лица, граждани на Р. България и юридически лица, регистрирани в Р. България

ЗА 2017 Г. Конкурсът се обявява за категориите:

  1. Социални иновации, свързани със заетост.
  2. Социални иновации, свързани със социално включване.
  3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги
    Ще бъдат връчени три награди: Първа, втора и трета(почетен плакет).

 Повече информация може да намерите тук.

Предложенията се подават на следната Ел. Поща : SI_nagrada@mlsp.government.bg
Необходими документи:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Декларация(свободен текст),с която се удостоверява оригиналността на идеята

краен срок за кандидатстване Крайният срок за кандидатсване е: 17.30 часа на 13.10.2017 Г.

  За контакт: Илия Гаралиев, Дирекция СПДП, телефон: 02 8119 547,
email: i.garaliev@mlsp.government.bg 

 Източник: МТСП