Есенна академия за правата на човека в София, 13 – 15 октомври 2017г.

Есенна академия

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 15 октомври 2017г.

Организатори: МИКЦ „ЗаЕДНО“

Кои са основните права на човека и как да ги защитим? А правата на децата същите ли са? Как да предпазим себе си или други уязвими групи хора? И как да обучим своите приятели да се справят с това?

На тези и други въпроси ще отговорим в рамките на тридневната Есенна академия на Младежки информационно-консултантски център „ЗаЕДНО“ чрез интерактивни игри и симулации, които ще спомогнат участниците да се запознаят отблизо с основните теми, както и да развият разнообразни други умения.

 Профил на участниците: Търсят се млади хора на възраст между 15 и 29 години – ученици, студенти и младежи от района на София с интерес към правата на човека

След завършване на обучението всички младежи ще бъдат подготвени, за да „предадат нататък“ чрез метода „връстници обучават връстници“ в своето училище, университет или кръг от младежи.

 МИКЦ „ЗаЕДНО“ покрива материалите за обучението и храната. Пътните разходи и разходите по настаняване не се се покриват.

 За да кандидатствате, моля попълнете формуляра за кандидатстване

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 октомври 2017г.

 Източник: МИКЦ „ЗаЕДНО“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.