Младежки обмен „BE ACTIVE YOUTH+“ във Франкфурт, Германия на 01 – 09 ноември 2017г.

Българска младежка асоциация търси 5 младежи за младежки обмен финансиран по програма Еразъм+ , който ще се проведе във Франкфурт, Германия за периода 01 – 09 ноември 2017г..

място на провеждане Място: Airport Global Hotel, Франкфурт, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 9 ноември 2017г.

 Профил на участниците: 4ма младежи на възраст 18-30г. и един лидер без ограничение във възрастта

В тези дни Европейският съюз има лоша репутация – мнозина смятат, че ЕС все още е отдалечен, твърде бюрократичен, имащ твърде малко влияние по отношение на решаването на реалните проблеми на гражданите. Негативните събития като несъгласието за работа с бежанци, търсещи убежище в Европа, икономически и финансови кризи, невъзможност за предприемане на действия във външната политика или брексита са определящи за това мнение. Националистическите партии печелят място в почти цяла Европа. В някои държави-членки правителствата се стремят към все по-еврокритичен курс и оказват натиск върху противниците. Европа изглежда е в криза на доверие.
Като младежки обмен този международен проект има за цел да събере участници в международна група и да осигури място за обсъждане и обмен на опит.
Дейностите по програмата ще се основават на неформалното учене, метода на учене чрез практика и междукултурния диалог. Обменът на младежи ще даде шанс на младите хора да оценят и развият своята креативност, активно участие, чувство за инициативност и участие в обществото. За постигането на целите на обучението ще се използват разнообразни интерактивни методи на работа като семинари, ролеви игри, дейности на открито и пленарни дискусии, в зависимост от конкретните нужди от обучение на участниците и техните организации, за да се обхванат всички аспекти от темите на проекта.

 Такса за участие: 50€

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете CV,  кратко мотивационно писмо и актуална снимка до apply@bulgarian-youth.eu с тема Франкфурт 01-09 ноември

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: До 12:00ч. на 12 октомври 2017 г.

 Източник: Bulgarian Youth Association

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената организация.