Младежко обучение „EVS Level Up“ в Австрия, 25 ноември – 2 декември 2017 г.

Основната тема са различните аспекти на Европейската доброволческа служба, ролята на доброволците при разпространението и утвърждаването на европейските ценности, демокрацията, социалното включване и други.

място на провеждане Място: Velden am Wörthersee (Австрия)

период на провеждане  Период на провеждане: 25 ноември – 2 декември 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Професионален форум за образованието“

Методите ще бъдат интерактивни и неформални, ще се набляга на междукултурния диалог и споделянето на мнения и преживявания между участниците. В проекта ще се включат млади хора от България, Австрия, Чехия, Кипър, Естония, Германия, Италия, Унгария, Литва, Полша, Испания.

 Профил на участниците: Търсят се трима мотивирани и активни младежи (над 18-годишни) с опит и/или основни познания за Европейската доброволческа служба (EVS).

 Таксата за участие е 30 евро на човек към австрийската организация (Verein GEMMA) и 15 евро към българската. 100% от разходите за храна и настаняване, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек) ще са поети по програмата.

 За да кандидатствате, пишете на juliajurieva@yahoo.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2017 г.

  За контакт: juliajurieva@yahoo.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.