Национален конкурс „Сподели и помогни” търси социално-значими проекти

Наградният фонд е 20 000лв., като победителят ще вземе 10 000 лв, проектът, избран на второ място – 6 000 лв., и на трето – 4 000 лв.

 Деспред  и фондация Кредо Бонум, организират кампания за иницииране и финансиране на социално отговорни проекти с името „Сподели и помогни”. Поводът е 70 годишнината на Деспред, а наградният фонд е 20 000лв., като победителят ще вземе 10 000 лв, проектът, избран на второ място – 6 000 лв., и на трето – 4 000 лв.

 Проектите трябва да са социално отговорни и да са насочени към важна кауза за обществото.

период на провеждане Периодът на реализиция на проектите е в рамките на януари – ноември 2018 г.

Проектните предложения ще бъдат приемани и разглеждани дали отговарят на условията на конкурса от екипа на фондация Кредо Бонум, след което ще бъдат публикувани в сайта на Деспред – www.despred.com, където ще бъдат оценявани от публиката. Избраните кандидати ще имат за цел да популяризират участието си и да привлекат най-много гласове.

Проектът събрал най-много гласове от публиката в онлайн гласуването ще бъде класиран на първо място, а съответно на второ и трето следващите го по брой гласове проекти.

 Допустимост на кандидатите  и разходите

Конкурсът е отворен за физически лица и неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на образованието, културата, околната среда, здравеопазване и други социални дейности на територията на България.

Ще бъдат приемани проекти, чийто разходи са пряко свързани с реализацията на проекта и същевременно са реалистични, извършени в периода на проекта и доказуеми със съответните счетоводни документи.

Няма да бъдат подкрепяни следните разходи по:

  • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
  • Строителство на сгради
  • Оперативни разходи на кандидата
  • Търгове или кампании по набиране на средства
  • Искания за финансиране със задна дата
  • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
  • Програми, които получават финансиране от компания, конкуретна на Деспред

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра с представяне на проекта и бюджета на проектното предложение.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2017 г.

 Източник: Кредо Бонум