Обучение „Can I come in“?“ в Унгария 20 – 26 ноември

Семинарът търси 30 младежки работници от 10 различни страни, и е насочен към младежки организации, занимаващи се с въпроси, свързани с миграцията и младежта.

място на провеждане Място: Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 20.11.2017г – 26.11.2017г.

Организатор: Institute for Cultural Relations Policy

 Профил на участниците: Младежки работници(професионалисти и доброволци) на възраст над 18г.

Участниците трябва:

  • Да говорят английски език
  • да бъдат част от младежка организация и да представят работата си, свързана с младежи и емигранти
  • да споделят опита си в сферата и да представят работещи проекти

Семинарът ще предложи ефективни механизми за спряване с редица проблеми, касаещи бежанската вълна в европейският съюз. Част от темите, които ще бъдат обсъждани са:

  • ефектът на емиграцията върху бежанците и приемащите ги общества.
  • правния аспект на миграцията.
  • активни и пасивни граждански позиции и концепции, свързани с миграцията.
  • национални и международнит инструменти и механизми за защита на правата на мигрантите
  • възможностите за действие на младежките работници и НПО в тази област

Крайният резултат от семинара ще бъде  създаването на платформа за работа по въпросите на миграцията и ще предложи ефективни начини за справяне с различни проблеми, касаещи миграцията.

Изисквания към

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3.11.2017г.

 За контакт: E-Mail: andras.lorincz@culturalrelations.org ; телефон: 0036205725972

 Източник: salto youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението ….. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.