Обучение за подобряване на комуникационните умения „Encore“ в Унгария, 23 ноември – 2 декември 2017 г.

Търси се един участник от България.

място на провеждане Място: Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 23 ноември – 2 декември 2017 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Целта на обучението е да се подобрят комуникационните умения на младежките работници чрез различни методи като коучиниг, NLP и други практики от разнообразни сектори и области на комуникация.

 Изискване към кандидатите: Търсят се хора от областта на младежката работа или хора, които работят с хора. Обучаващи, треньори, групови работници и всички, които са на възраст над 18 години и имат силна воля да внедрят и работят за собствената си идея и мисии.

Инфо пак

 Такса за участие:  70 € за посрещащата организация, 30 лв за изпращащата организация. Ще бъдат възстановени пътните разходи до 275 €.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 октомври 2017 г.

 За контакт: office@youthub.bg